Kontakt.

Var vänlig fyll i alla fält som är markerade med *.

Du kan även kontakta oss på telefonnummer 018-694240 eller genom skicka ett e-postmeddelande till uppsala@novation.se.

Novation AB kommer endast använda dessa lämnade uppgifter för att ge kunden information om produkter och tjänster samt för marknadsundersökningar. Uppgifterna kan komma att sparas, bearbetas och ställas till förfogande för andra företag inom Novation AB och andra anslutna företag.
Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt enligt gällande lagar om skydd för personuppgifter.

Du kan när som helst återta ditt medgivande per telefon 018-694240 dagligen kl 09.00-17.00 eller per e-post till uppsala@novation.se.

  • Jag accepterar dessa villkor. *
Skicka